Sodium benzoate là gì? | Đặc điểm, Ứng dụng & Lưu ý sử dụng