Khăn ướt kháng khuẩn, sát khuẩn an toàn, được yêu thích