Ra mắt siêu phẩm khăn ướt nhiệt đới Mamamy Tropical 100% sợi từ tự nhiên