Hàng gia công là gì? Quy định về hàng gia công tại Việt Nam