​Khăn giấy ướt đã trở thành một vật dụng rất cần thiết và quen thuộc trong đời sống hằng ngày, phục vụ nhu cầu làm sạch của tất cả mọi đối tượng, thành viên trong gia đình. 


Các sản phẩm khăn giấy ướt của DHTI đáp ứng tất cả những nhu cầu ấy với chất lượng tốt nhất và thông tin minh bạch nhất. Căn cứ vào đó, người dùng dễ dàng kiểm tra, so sánh và lựa chọn các sản phẩm phù hợp với nhu cầu.