Discover us

BREAKING NEWS

XU HƯỚNG MỚI NHẤT NHẬT BẢN

post

Nổi bật

Nhà máy GMP đầu tiên

post

Tin tức

Chung sức vì hoạt động nhân đạo

post

Quy trình sản xuất

DHTI sở hữu dây chuyền sản xuất khăn ướt hiện đại bậc nhất Đông Nam Á

Xem thêm

Con người Đông Hiệp

Yếu tố then chốt trong chiến lược phát triển của Đông Hiệp

Xem thêm

NEWS/EVENT

Món quà gửi tặng sản phụ

Xem thêm
Exception

Error

We're sorry, but an unhandled error occurred. Please see the details below.

file_put_contents(): Only 0 of 315 bytes written, possibly out of free disk space

/home/donghiepti/domains/dhti.vn/public_html/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php line 75

	 * @param  string  $contents
	 * @param  bool  $lock
	 * @return int
	 */
	public function put($path, $contents, $lock = false)
	{
		return file_put_contents($path, $contents, $lock ? LOCK_EX : 0);
	}
 
	/**
	 * Prepend to a file.
	 *
	 * @param  string  $path

Stack trace

# Called Code Document Line
6 file_put_contents() ~/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php 75
5 Illuminate\Filesystem\Filesystem->put() ~/vendor/october/rain/src/Filesystem/Filesystem.php 200
4 October\Rain\Filesystem\Filesystem->put() ~/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Session/FileSessionHandler.php 70
3 Illuminate\Session\FileSessionHandler->write() ~/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Session/Store.php 255
2 Illuminate\Session\Store->save() ~/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Session/Middleware/StartSession.php 89
1 Illuminate\Session\Middleware\StartSession->terminate() ~/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Foundation/Http/Kernel.php 135
0 Illuminate\Foundation\Http\Kernel->terminate() ~/index.php 48