Phát triểnBền vững

Ra đời từ năm 1999, từ một trong những công ty đầu tiên trong ngành sản xuất khăn ướt tại Việt Nam, DHTI đã được ghi nhận là nhà sản xuất dẫn đầu trong ngành khăn ướt và các sản phẩm chăm sóc bé.

Chúng tôi hiểu rằng, một thương hiệu nổi tiếng là một thương hiệu uy tín được xây dựng nên bởi rất nhiều chất xám, công sức và tiền bạc của bạn, đôi khi không thể đo đếm được, đôi khi nó được đánh đổi bởi nhiều sự hy sinh của bạn.

Và, một trong những giá trị cốt lõi để tạo nên một thương hiệu uy tín đó chính là chất lượng của từng sản phẩm thuộc thương hiệu đó. Mỗi sản phẩm phải truyền tải được tinh thần của thương hiệu, là cấu nối hữu hình giữa thương hiệu và người tiêu dùng..

Khái niệm về phát triển bền vững được đồng thuận chung:
“Việc phát triển để đáp ứng được các nhu cầu hiện tại mà không làm tổn hại đến khả năng của
các thế hệ tương lai trong việc đáp ứng nhu cầu của các thế hệ này”
Ủy ban Brundtland

DHTI HƯỚNG TỚI SỰ PTBV

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG