Trong suốt 15 năm qua, DHTI chỉ tập trung vào hai giá trị lớn nhất của mình, đó là: Sản phẩmCon người.


Những sản phẩm của DHTI đã chạm được tới trái tim của Người tiêu dùng bằng chất lượng, bằng sự chăm chút tỉ mỉ cho từng sản phẩm và sản phẩm đó được tạo ra, được phát triển trên thị trường bởi những con người đặt toàn bộ niềm tin, tâm huyết, tình yêu vào công việc.