​1. Môi trường sản xuất vô trùng

Sản xuẩt trong khu điều hòa riêng biệt

Toàn bộ công nhân trước khi vào khu sản xuất đều phải qua khu diệt khuẩn, mặc đồng phục riêng, đi dép riêng, đeo găng tay, khẩu trang và đội mũ.

Toàn bộ máy móc được khử trùng bằng cách lau cồn trước khi sản xuất

2. Đóng gói 100% bằng máy móc tự động

Theo quy trình kiểm soát chất lượng Iso 9001:2000

Thường xuyên kiểm tra, đánh giá việc thực hiên quy trình một cách triệt để

3. 11 bước sản xuất