​DHTI là công ty sở hữu nhà máy sản xuất mỹ phẩm trẻ em chuẩn GMP (Good Manufacturing Practice) đầu tiên tại Việt Nam.

DHTI mới hoàn thành việc xây dựng và đi vào hoạt động nhà máy đầu tiên sản xuất mỹ phẩm cho trẻ em đạt chuẩn GMP (good manifactury practice) 

GMP - hướng dẫn thực hành sản xuất tốt nhằm kiểm soát các yếu tố ảnh hưởng tới quá trình hình thành chất lượng sản phẩm từ khâu thiết kế, xây lắp nhà xưởng, thiết bị, dụng cụ chế biến; điều kiện phục vụ, chuẩn bị chế biến đến quá trình chế biến; bao gói, bảo quản và con người điều khiển các hoạt động trong suốt quá trình gia công, chế biến. Nó đề cập đến mọi khía cạnh của quá trình sản xuất và kiểm soát chất lượng.

Lý do phải xây dựng dây chuyền sản xuất đạt chuẩn GMP:

  • GMP là quy phạm để bảo đảm sản xuất mỹ phẩm an toàn
  • Đáp ứng xu thế quản lý an toàn chất lượng mỹ phẩm trên thế giới
  • Đáp ứng yêu cầu của tiến trình hòa nhập và đòi hỏi của thị trường
  • Xuất phát từ thực trạng sản xuất mỹ phẩm trong nước – chưa có nhà máy nào sản xuất mỹ phẩm cho trẻ em đạt GMP
  • GMP không chỉ đảm bảo để sản xuất ra mỹ phẩm chất lượng, GMP còn là công cụ để:

- Sàng lọc, loại bỏ các cơ sở sản xuất mỹ phẩm trẻ em không đủ điều kiện.

- Giảm thiểu hàng giả, hàng lậu, hàng kém chất lượng.

- Xây dựng ngành mỹ phẩm trẻ em ở Việt Nam thành một ngành kinh tế,  phát triển bền vững, lành mạnh vì sức khỏe của người tiêu dùng.