Quy trình sản xuất

Công ty TNHH Thương mại và đầu tư Đông Hiệp (DHTI) là một doanh nghiệp 100% vốn Việt Nam, thành lập và hoạt động sản xuất và thương mại tại Việt Nam từ năm 1999. 

Sứ mệnh

Theo đuổi mục tiêu tạo ra sản phẩm chất lượng hoàn chỉnh và cao nhất hướng tới sự thỏa mãn của người tiêu dùng, sự cân bằng trong lợi ích với đối tác, khách hàng, CB CNV Đông Hiệp.

Tầm nhìn

post

Giá trị cốt lõi

Đặt toàn bộ tâm huyết trong việc tạo lập sản phẩm chất lượng cao và luôn hướng tới sự hoàn chỉnh.Tập trung và tự chủ trong sáng tạo, sản xuất, kinh doanh.

post